Οι εξετάσεις MSU σχεδιάστηκαν από το English Language Center (ELC) του Michigan State University και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College στη Βόρεια Ελλάδα και το DEREE -The American College of Greece στη Νότια Ελλάδα. Τα πτυχία του MSU εξασφαλίζουν την έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και αποτελούν ένα δυνατό χαρτί για κάθε επαγγελματική αναζήτηση.

Τόσο το πτυχίο του MSU-CELC (επίπεδο Β2) όσο και του MSU-CELP (επίπεδο Γ2) είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία του MSU καλύπτουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως αυτές ορίζονται για την έγκυρη συμμετοχή υποψηφίων σε διαγωνισμούς του δημοσίου και σε προγράμματα κρατικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις του MSU είναι οι μόνες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας που χαίρουν της στήριξης του Ιδρύματος Fulbright, του συμβουλευτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις υποτροφίες και τα ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ.

Το πτυχίο του MSU-CELP καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που ορίζονται από διάφορα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και του Michigan State University, του ACT - The American College of Thessaloniki και του DEREE - The American College of Greece.