Το IELTS (International English Language Testing System) είναι η πιο δημοφιλής εξέταση Αγγλικής γλώσσας διεθνώς και «ανοίγει την πόρτα» για σπουδές, εργασία ή μετανάστευση.

Το IELTS είναι διαθέσιμο σε δύο ενότητες – Academic (Ακαδημαϊκή) και General Training (Γενικής Εκπαίδευσης). Η επιλογή της ενότητας γίνεται ανάλογα με την απαίτηση του εκάστοτε φορέα, την οποία καλείται ο υποψήφιος να εκπληρώσει.

Σε κάθε ενότητα αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου στις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, και Speaking.

Το IELTS είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση αγγλικών παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα του IELTS γίνονται δεκτά από:

  • περισσότερους από 9.000 οργανισμούς παγκοσμίως – συμπεριλαμβανόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων
  • περισσότερα από 3.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα και προγράμματα στις ΗΠΑ
  • αρχές αρμόδιες για μετανάστευση, κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες σε όλες σχεδόν τις Αγγλόφωνες χώρες.

Κάθε εξέταση IELTS που διεξάγεται σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η ίδια, ανεξάρτητα από τον φορέα που την διενεργεί.