Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ξένων γλωσσών για το έτος 2016-2017 είναι οι εξής:

English foreign language exams

 CAMBRIDGE FCE (B2) DECEMBER 5, 2015  160€  11/09 - 23/10/2015
 CAMBRIDGE CPE (C2) DECEMBER 6, 2015  180€  11/09 - 16/10/2015
 MICHIGAN ECCE (B2) DECEMBER 12, 2015  160€  1/09/ - 30/9/2015
MAY 21, 2016  160€  ?
 MICHIGAN ECPE (C2) DECEMBER 13, 2015  180€  1/09/ - 30/9/2015
MAY 22, 2016  180€  ?

French foreign language exams

  written exams 2015 oral exams 2015 fees registration
DELF A1 PRIM  December 5 November 30 (Athens)
December 6 (Provinces)
75 € 3/10 – 16/10/2015
DELF A1 December 5 November 30 (Athens)
December 6 (Provinces)
75 € 3/10 – 16/10/2015
DELF A2 PRIM December 5 December 1 (Athens)
December 6 (Provinces)
75 € 3/10 – 16/10/2015
DELF A2 December 5 December 1 (Athens)
December 6 (Provinces)
75 € 3/10 – 16/10/2015
DELF B1 December 4 December 2 (Athens)
December 5 (Provinces)
140 € 3/10 – 16/10/2015
DELF B2 December 4 December 3 (Athens)
December 5 (Provinces)
140 € 3/10 – 16/10/2015
DALF C1 December 4 December 5 160 € 3/10 – 16/10/2015
DALF C2 December 4 December 5 160 € 3/10 – 16/10/2015
SORBONNE B1 December 5 November 30 (Athens)
December 6 (Provinces)
140 € 3/10 – 16/10/2015
SORBONNE B2 December 5 December 1 (Athens)
December 6 (Provinces)
140 € 3/10 – 16/10/2015
SORBONNE C1 December 4 December 6 160 € 3/10 – 16/10/2015
SORBONNE C2 December 5 December 6 160 € 3/10 – 16/10/2015

German foreign language exams

Σχετικά με τις εξετάσεις γερμανικών Goethe  2016 - 2017 δείτε εδώ!

Spanish foreign language exams

Οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο.

Απρίλιος 2016

Μάιος 2016

Ιούλιος 2016

Οκτώβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Επίπεδα: B1, B2 και C1
Εξεταστικό κέντρο: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 15 Φεβρουαρίου-16 Μαρτίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 15 Απριλίου

Επίπεδα: A1, A1 Escolar*, A2, Α2/B1 Escolar*,B1, B2, C1 και C2

Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα.
*A1 Escolar y Α2/B1 Escolar μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Περίοδος εγγραφών: 21 Μαρτίου – 13 Απριλίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 20 Μαΐου (A1 Escolar y Α2/B1 Escolar)
Σάββατο 21 Μαΐου (A1, A2, B1, B2, C1 και C2)

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 16 Μαΐου – 8 Ιουνίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 15 Ιουλίου
Επίπεδα: B1 και B2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 29 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 12 Σεπτεμβρίου – 19 Οκτωβρίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 26 Νοεμβρίου